Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Samen besturen
Bestuur

Besturen doen we samen

We zetten ons actief in voor een beter bestuur. En dat doen we samen met jou. Het is immers jouw dorp en jouw mening telt.

Lees meer
Digitale wereld 2
Digitaal

De digitale wereld

De gemeente heeft de beschikking over steeds meer gegevens van de inwoners. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan

Lees meer
Inclusief
Diversiteit

Diversiteit: iedereen is anders

Jij doet er toe. Ongeacht je geloof, je huidskleur, je geslacht en je geaardheid

Lees meer
Bereikbaar
Verkeer

Verkeer en Vervoer

Veilig verkeer en beter bereikbaar, daar staan we voor. We strijden hierbij voor duurzame oplossingen.

Lees meer
Klimaat-nieuw
Klimaat

Duurzaamheid en Klimaat

De klimaatcrisis moeten we nu aanpakken. Dat doen we eerlijk, dat doen we samen en we houden het betaalbaar voor iedereen.

Lees meer
Circulaire economie
Economie

Duurzame Economie

Wij staan voor gezonde economische ontwikkeling en een circulaire economie. Toeristen mogen genieten van ons dorp, maar niet tegen elke prijs.

Lees meer
Groen, gezond, bollen, karakteristiek
Groen

Groene en gezonde leefomgeving

Iedere Hillegommer heeft recht op een een groene en gezonde leefomgeving, zowel in als buiten het dorp. Dus kiezen wij voor behoud van karakteristieke...

Lees meer
Jeugd
Jeugdzorg

Jeugdbeleid

GroenLinks staat voor een positief jeugdbeleid. Dat betekent dat je jongeren uitdaagt op wat ze kunnen en willen. In overleg met de jeugd willen wij zorgen voor...

Lees meer
Kunst en cultuur
Cultuur

Kunst en Cultuur

Cultuur en kunst verrijken het leven. Culturele activiteiten zijn niet alleen verrassend, stimulerend en inspirerend, maar ook verbindend. En ze dragen bij aan...

Lees meer
Thuis
Woningbouw

Een passende en betaalbare woning voor iedereen

Wonen is top prioriteit. GroenLinks Hillegom staat voor de bouw van passende, betaalbare en duurzame woningen

Lees meer
Samen sterker
Solidariteit

Zorg en ondersteuning

We streven naar menselijke zorg en ondersteuning. We gaan uit van samenwerking, solidariteit en vertrouwen

Lees meer
Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs geeft ieder kind een goede start. GroenLinks zet zich in voor gezonde schoolgebouwen en groene schoolpleinen. GroenLinks vindt diversiteit in...

Lees meer