De fractie van GroenLinks Hillegom gaat graag de politieke strijd aan met andere fracties over inhoudelijke onderwerpen. Maar als een fractie zich wil versterken met een burgerlid en daarvoor een inwoner voordraagt, dan is dat voor ons geen onderwerp van politieke strijd. 

Helaas blijken er raadsfracties te zijn die daar anders over denken. Hart voor Hillegom wilde in de raad van 30 maart de fractie versterken met een burgerlid, maar 10 raadsleden stemden tegen deze benoeming. Hierover was geen enkel signaal gedeeld met de fractie van Hart voor Hillegom voor aanvang van de raad. De reden voor de afwijzing blijft dus onbekend. 

GroenLinks is van mening dat het aanzien van de Hillegomse raad hiermee ernstig is geschaad. Respectvol samenwerken ondanks politieke verschillen maakt onze democratie sterk. 

Het vertrouwen in deze respectvolle samenwerking is geschaad, we gaan ons ervoor inzetten om dit te herstellen.