De woningnood in Hillegom is groot. Er zijn vooral te weinig huurwoningen met een kale huur van maximaal 752 euro per maand, de zogeheten sociale huurwoningen. Wie zo’n woning huurt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt soms in aanmerking voor huurtoeslag.
Om het aantal woningen in deze sector flink op te krikken, heeft een meerderheid in de gemeenteraad al in 2020 opgedragen dat er tot 2030 minstens 360 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, ofwel 25% van het totaal (ruim 1.440 woningen).

Fractievoorzitter GroenLinks Hilde de Hoog: “Wij hebben er met een aantal andere partijen al in juli 2021 op aangedrongen dat we ieder jaar worden bijgepraat over de stand van zaken. Nu hebben we niet alleen erg lang op deze rapportage moeten wachten, maar nou blijkt ook de inhoud teleurstellend. Immers, met de huidige plannen gaan we dit bij lange na niet halen, want er worden maar 12% sociale huurwoningen gebouwd, niet de beloofde 25%.”